Bản Tin Hàng Hóa 21.10: Sản lượng thu hoạch Ngô Đậu tương và Lúa mỳ

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp về sản lượng thu hoạch của nông dân Ukraine:
Thu hoạch 11,1 triệu tấn ngô từ 2,4 triệu ha gieo trồng, tương ứng với 44% diện tích trồng. Dữ liệu chính thức cho thấy sản lượng không cải thiện, cho thấy có thể có một đợt cắt giảm đáng kể sản lượng sản xuất so với ước tính hiện tại là 33 triệu tấn.
Thu hoạch đậu tương cũng tăng 8 điểm, hoàn thành 72%, với 2 triệu tấn thu hoạch từ 966.000 ha.
Việc thu hoạch hướng dương đã hoàn thành trên 87% diện tích trồng, tăng 8 điểm so với tuần trước, với 10,9 triệu tấn từ 5,5 triệu ha hiện nay trong thùng.
USDA chi nhánh Úc cho biết, những cơn mưa đã xoa dịu tác hại của thời tiết khô hạn, dẫn đến cải thiện mức dự báo sản lượng lúa mỳ tại đây. Cụ thể, sản lượng lúa mỳ niên vụ 20/21 dự kiến ở mức 28 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn mức 28.5 triệu tấn trong dự báo chính thức của USDA trong báo cáo Cung – cầu thế giới tháng 10 – WASDE nhưng cao hơn 80% so với sản lượng của niên vụ 19/20,
Đối với nhu cầu, tiêu thụ lúa mỳ niên vụ 20/21 tại Úc được giữ nguyên ở mức dự báo 7.5 triệu tấn trong báo cáo trước,
Đối với xuất khẩu, xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 20/21 dự kiến ở mức 18.5 triệu tấn, thấp hơn 19 triệu tấn trong dự báo chính thức của USDA.
Nguồn: Reuter
Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *