CÁC NHÓM HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐẶC TẢ

các nhóm hàng hóa phái sinh

 

thông số đặc tả hàng hóa phái sinh
 

Mỗi hợp đồng hàng hóa có bộ quy chuẩn được đưa ra và thống nhất bởi các Sở giao dịch hàng hóa. Bộ quy chuẩn này gọi là đặc tả hợp đồng.

Ví dụ ở dưới là bảng đặc tả hợp đồng đậu tương của Sở CBOT (Sở giao dịch hàng hóa Chicago)

 

Xem đặc tả hợp đồng của các loại hàng hóa trên website của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam tại link sau:

https://www.mxv.com.vn/san-pham.html

 

Anh chị đã hoàn thành bài B3 – Các nhóm hàng hóa và thông số đặc tả, trong bộ tài liệu 26 bài: Hướng dẫn đầu tư hàng hóa phái sinh A-Z.


bài tiếp theo – b4: giao dịch 2 chiều là gì ?

Nội dung 26 bài

GIỚI THIỆU

Lời giới thiệu Bộ tài liệu hướng dẫn giao dịch hàng hóa phái sinh A-Z

A. Tư duy đầu tư
  1. Tại sao phải đầu tư?
  2. Đặc điểm của thị trường HHPS
  3. So sánh các thị trường tài chính ở Việt Nam
  4. Sự bùng nổ của giao dịch hàng hóa trên thế giới
  5. Những ai tham gia thị trường hàng hóa ?
B. Các khái niệm trong thị trường HHPS
  1. Hợp đồng kỳ hạn là gì?
  2. Ý nghĩa của thị trường HHPS
  3. Các nhóm hàng hóa và đặc tả hợp đồng
  4. Giao dịch 2 chiều là gì ?
  5. Các khái niệm và cách tính toán ký quỹ – giao dịch
  6. Đáo hạn hợp đồng là gì?
C. Quản lý vốn
  1. Cần bao nhiêu tiền để giao dịch?
  2. Nguyên tắc vàng: LUÔN ĐẶT CHẶN LỖ
  3. Tỷ lệ R:R và 5 bước vào lệnh
  4. Tổng hợp các nguyên tắc quản lý vốn
D. Hướng dẫn giao dịch
  1. Các loại lệnh
  2. Cách sử dụng CQG
  3. Cách sử dụng Vision Commodities
E. Quy trình đầu tư
  1. Thủ tục giao dịch hàng hóa qua Gia Cát Lợi
  2. Các dịch vụ hỗ trợ chỉ Gia Cát Lợi mới có
Phân tích thị trường
  1. Phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật
  2. Nến nhật là gì? Các loại nến quan trọng
  3. Xu hướng
  4. Hỗ trợ – Kháng cự
  5. Thiết lập hệ thống giao dịch
Lời kết

Nhắn nhủ các nhà đầu tư trước khi bước chân vào thị trường thực tế