Các sản phẩm giao dịch tại sở giao dịch hàng hoá Việt Nam

Hiên tại sở giao dịch Việt Nam đang giao dịch 4 nhóm hàng hoá liên thông với các sàn giao dịch Quốc tế:

Nhóm Nông Sản:

NHÓM NGUYÊN LIÊU CÔNG NGHIỆP

KIM LOẠI

NĂNG LƯỢNG

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Có Thể Bạn Quan Tâm