Cách nạp tiền giao dịch

Nộp tiền trực tuyến qua ngân hàng

Quý khách mở tài khoản giao dịch tại Gia Cát Lợi có thể thực hiện nộp/chuyển tiền nhanh chóng, tiện lợi qua 2 ngân hàng kết nối trực tuyến với Gia Cát Lợi: Techcombank, MB Bank. Để nộp tiền, Quý khách vui lòng điền thông tin chuyển khoản với nội dung như sau:

Tên TK thụ hưởng: Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
Nội dung:

  • TK 003Cxxx – Nguyễn Văn A
  • Hoặc TK 050Cxxx- Nguyễn Văn B
  • Hoặc TK 051Cxxx- Nguyễn Văn C
  • Hoặc TK 058Cxxx- Nguyễn Văn D

Ngân hàng: TECHCOMBANK

  • Chi nhánh/ Phòng giao dịch: Chi nhánh TP.HCM
  • Số tài khoản: 19131892011018
  • Phí nộp tiền: Theo quy định của ngân hàng.

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội MB BANK

  • Chi nhánh/ Phòng giao dịch: chi nhánh Gia Định
  • Số tài khoản: 8481168689999
  • Phí nộp tiền: Theo quy định của ngân hàng.

Quý khách cần tư vấn hãy liên hệ bộ phận kế toán 024 7109 9247 (Phím 2)