Cài đặt phần mềm

Trước tiên bạn vào tải phần mềm đầu tư hàng hóa của sở về. Sau đó bạn mở lên chạy cài đặt. Sau đó trên màn hình máy tính của bạn sẽ hiện biểu tượng của phần mềm giao dịch hàng hóa của sở.

Dowload phần mềm giao dịch đầu tư hàng hóa : Tại Đây

Cách tải phần mềm giao dịch hàng hóa phái sinh