Hướng Dẫn Giao Dịch Hàng Hóa Bằng CQG

I. Tổng quan

1. Đặt lệnh 
1.1. Giới thiệu màn hình Bảng báo giá Quote Board 
1.2. Cửa sổ đặt lệnh (Order Ticket) 
1.3. Một số loại lệnh cơ bản 
1.4. Các lệnh nâng cao 
1.5. Quy trình đặt lệnh 
2. Quản lý lệnh giao dịch và trạng thái tài khoản giao dịch 
2.1. Quản lý trạng thái lệnh trên màn hình Orders 
2.2. Quản lý trạng thái tài khoản giao dịch trên màn hình Reports 

II. Hướng dẫn chi tiết

1. Đặt lệnh

1.1. Giới thiệu màn hình Bảng báo giá Quote Board

– CQG Trader có 2 cách hiển thị bảng giá: dạng cột và dòng. Người dùng có thể thay đổi hiển thị bảng giá tại (Setup > Preferences > Quote View)
– Để xem chi tiết giá một hàng hóa bất kỳ, người dùng click vào cột/dòng và nhập ký hiệu của hàng hóa cần xem.
– Người dùng có thể tùy biến sắp xếp giá các hàng hóa theo nhóm để thuận tiện cho việc theo dõi thị trường và giao dịch.

1.2. Cửa sổ đặt lệnh (Order Ticket)

Màn hình Order Ticket cho phép người dùng theo dõi các thay đổi về giá và khối lượng chào bán/chào mua ở mỗi mức giá. Đồng thời, khách hàng cũng có thể đặt lệnh giao dịch trực tiếp qua cửa sổ này:
Các thành phần của cửa sổ đặt lệnh Order Ticket


• Thanh tiêu đề: hiển thị số tài khoản và kí hiệu

• Trạng thái các lệnh đang treo, trạng thái mở và lãi/lỗ dự kiến của loại hàng hóa đang chọn.
Ví dụ: Đang treo lệnh mua 50 lot; đã có 55 trạng thái bán giá 124020 với lãi/lỗ dự kiến: lỗ 781.25; đang treo lệnh bán 50 lot:

Không có trạng thái mua; đã có 14 trạng thái mua giá 9242 với lãi/lỗ dự kiến: lãi 60,00; đang treo lệnh bán 5 lot:

Click chuột phải vào phần này để đảo ngược hoặc đóng hết trạng thái:

1.3. Một số loại lệnh cơ bản

Thanh Menu lệnh:

Ký hiệu Viết tắt cho Mô tả
LMTLimit orderLệnh giới hạn
@MKTMarket orderLệnh thị trường
@Off@OfferLệnh mua/bán tại giá chào bán hiện tại
@Bid@BidLệnh mua/bán tại giá chào mua hiện tại
STPStop orderLệnh dừng: lệnh tự động chuyển thành lệnh thị trường khi giá thị trường đạt đến mức giá dừng đã xác định của lệnh.
DAY Lệnh có hiệu lực cho đến khi được thực hiện, bị hủy bỏ hoặc đến thời điểm đóng cửa của ngày giao dịch
GTCGood Till CancelledLệnh có hiệu lực cho đến khi bị hủy bỏ
GTDGood Till DateLệnh có hiệu lực cho đến ngày xác định
FOKFill Or KillLệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường với điều kiện là phải khớp lệnh (mua, bán) toàn bộ khối lượng theo yêu cầu hoặc là không thực hiện (tức là hủy lệnh)
FAKFill and KillLệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường với điều kiện thực hiện giao dịch mua, bán toàn bộ hoặc một phần khối lượng theo yêu cầu. Nếu chỉ khớp lệnh một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy

1.4. Các lệnh nâng cao

1.4.1. Lệnh Park

Chức năng Parked giúp khách hàng đặt lệnh song lệnh sẽ không được đẩy lên sàn ngay lập tức. Nếu chọn nút này, khách hàng phải nhập thời gian
The Parked button allows you to place an order but not submit it to the exchange right away. If the button is pressed, the settings for duration and fill are applied to the parked order(s). If it is not pressed, the order placed isn’t parked.

1.4.2. Lệnh dừng & Lệnh dừng giới hạn

– Lệnh dừng: luôn ở chế độ mặc định. Lệnh dừng sẽ trở thành lệnh thị trường khi giá thị trường chạm mức giá dừng                                                                                               

– Lệnh dừng giới hạn sẽ trở thành lệnh giới hạn khi giá thị trường chạm mức giá dừng. Với lệnh dừng giới hạn, khách hàng có thể đặt mức giá dừng và mức giá giới hạn.         

Khi chọn làm lệnh dừng giới hạn, một ô trống offset sẽ được hiển thị. Nhập giá trị để offset vào ô này.

1.4.3. Hủy lệnh theo nhóm

Những nút này phía bên dưới dùng để hủy lệnh theo nhóm lệnh. Số lượng lệnh trong từng nhóm được hiển thị trong ngoặc đơn ngay bên cạnh mỗi nút.
• X Buys = hủy tất cả các lệnh mua cho kí hiệu được chọn cho tài khoản hiện thời
• X Sells = hủy tất cả các lệnh bán cho kí hiệu được chọn cho tài khoản hiện thời
• X All = hủy tất cả các lệnh cho kí hiệu được chọn cho tài khoản hiện thời
• X Global = hủy tất cả các lệnh cho tất cả các tài khoản
• X All/Liq All: hủy lệnh và đóng hết tất cả các trạng thái cho tài khoản hiện thời

1.5. Quy trình đặt lệnh

1.5.1. Đặt lệnh trong Order Ticket

B1. Lựa chọn tài khoản giao dịch dùng để đặt lệnh
Click chuột phải vào thanh tiêu đề của màn hình Order Ticket và lựa chọn tài khoản muốn giao dịch (trường hợp có nhiều tài khoản giao dịch)

B2. Lựa chọn hàng hóa muốn giao dịch
Click đúp chuột trái vào mã đặc tả loại hàng hóa và tháng kỳ hạn muốn giao dịch (dòng hoặc cột) ở màn hình Quote Board.
Kiểm tra lại trên thanh trạng thái đã hiển thị đúng tài khoản và mã hàng hóa có nhu cầu giao dịch

B3. Nhập thông số lệnh

– Khối lượng và mức giá

– Thuộc tính lệnh: loại lệnh/ thời hạn hiệu lực của lệnh

Sau khi nhập các thông số trên, click chuột trái lựa chọn lệnh giao dịch trên màn hình Order Ticket:
Chú thích:

Buy 1 @ 15235 LMT DAY: Mua 1 lot giá 15235 giới hạn trong ngày
Sell 1 @ 15235 LMT DAY: Bán 1 lot giá 15235 giới hạn trong ngày
Sell 1 @ 15235 STP DAY: Bán 1 lot giá 15235 lệnh dừng trong ngày
Sell 1 @ 15235 STP GTC: Bán 1 lot giá 15235 lệnh dừng có hiệu lực cho tới khi được hủy bỏ
Sell 1 @MKT: Bán 1 lot tại giá thị trường
Sell 1 @Bid: Bán 1 lot tại giá chào mua
Sell 1 @Off: Bán 1 lot tại giá chào bán

B4. Xác nhận nội dung lệnh giao dịch

Sau khi lựa chọn lệnh ở bước trên, CQG Trader sẽ xuất hiện một màn hình đề nghị người dùng xác nhận lại nội dung lệnh để đặt lên thị trường:
Diễn giải: xác nhận lệnh tài khỏan Demo TS7048 mua 2 lot ZSEF19 (đậu tương tháng 1/2019) ở giá thị trường.

4.1.5.2. Đặt lệnh chuyển tháng – Spread order
– Lệnh chuyển tháng được sử dụng khi Khách hàng đang có trạng thái mở hàng hóa có kỳ hạn giao dịch gần (sắp đến ngày giao dịch cuối cùng) có nhu cầu chuyển/ tiếp tục nắm giữ trạng thái mở loại hàng hóa đó cho kỳ hạn tiếp theo.

Cách 1:
+ LRCS1F7: Lệnh chuyển tháng loại hàng hóa LRC (Cà phê Robusta sàn LIFFE) từ kỳ hạn F7 (kỳ hạn giao hàng tháng 1 năm 2017) sang kỳ hạn tiếp theo gần nhất (S1) .
+ KCES2Z6: Lệnh chuyển tháng loại hàng hóa KCE (Cà phê Arabica sàn ICE) từ kỳ hạn
Z6 (kỳ hạn giao hàng tháng 12 năm 2016) sang 02 kỳ hạn gần nhất tiếp theo (S2)

Cách 2:
+ LRCS1 sẽ tự động hiện thị LRCS1U6 :lệnh chuyển tháng của LRCU6 (cà phê Robusta kỳ hạn giao hàng gần nhất 09/2016) sang kỳ hạn tiếp theo gần nhất sau tháng 09/2016.
Ví dụ thực tế:
Ngày 15/09/2016, sắp đến thời hạn cần tất toán trạng thái hoặc chuyển tháng. Công ty ABC hiện đang nắm giữ trạng thái Long 9 lot KCEU6 (Cà phê Arabica hợp đồng tháng 9/2016) có nhu cầu chuyển toàn bộ trạng thái sang Long 9 lot KCEZ6 (Cà phê Arabica tháng 12/2016, hay chính là hợp đồng có kỳ hạn kế tiếp ngay sau tháng 9/2016).

2. Quản lý lệnh giao dịch và trạng thái tài khoản giao dịch

Màn hình Orders and Reports cho phép người dùng quản lý các thông tin liên quan đến lệnh giao dịch đã được đặt (lệnh đang hoạt động, lệnh đã khớp, lệnh bị hủy..) và báo cáo trạng thái tài khoản (trạng thái mở hiện tại, thông tin tài khoản) .

2.1. Quản lý trạng thái lệnh trên màn hình Orders

Sau khi đặt lệnh thành công, thông tin trạng thái lệnh sẽ nằm ở màn hình Orders để người dùng theo dõi và quản lý theo tài khoản
Working Orders – Thông tin các lệnh đang họat động (lệnh đã được đặt lên thị trường nhưng chưa được thực hiện hoàn toàn/khớp toàn bộ).
Để hủy lệnh, click CXL
Để thay lệnh, click RPL
Để thay đổi lệnh chờ, click MKT. Hệ thống sẽ lập tức hủy lệnh chờ khớp hiện thời bằng một lệnh thị trường mới

Thông tin các lệnh đã được khớp/thực hiện:


Thông tin các lệnh đã được Parked:


Thông tin các lệnh đã được hủy (bởi người sử dụng)


Thông tin các lệnh đã bị hủy các trường hợp khác (bị hủy bởi FCM, hệ thống hay Sàn giao dịch)

2.2. Quản lý trạng thái tài khoản giao dịch trên màn hình Reports

2.2.3. Trạng thái mở đang nắm giữ

– OTE/UPL: Lãi/lỗ dự kiến
Người dùng có thể theo dõi, đổi chiều trạng thái mở hoặc tất toán trạng thái mở đang nắm giữ ở khung Reports trong màn hình Orders and Reports. Các chức năng Đổi chiều (Reverse) và Tất toán (X) cần được kích hoạt trong phần Setup thì mới có thể sử dụng được.

Click vào icon dấu +: Xem tất chi tiết các lệnh
Click vào icon X : Tất toán/Đóng trạng thái mở đang nắm giữ
Click vào icon R : Đổi chiều trạng thái mở đang nắm giữ

2.2.4. Trạng thái đã đóng/tất toán

Màn hình Purchases and Sales cho phép người dùng theo dõi các trạng thái đã được đóng/ tất toán và chi tiết lãi/lỗ thực tế của từng giao dịch

2.2.5. Trạng thái/tổng hợp thông tin tài khoản giao dịch

Màn hình Account Summary cho phép người dùng theo dõi chi tiết thông tin tài khỏan giao dịch tại thời điểm hiện tại.

• Margin Excess: Số dư ký quỹ khả dụng
• Account Balance: Số dư tài khoản giao dịch hiện tại
• OTE/UPL: Lãi lỗ dự kiến
• Profit/Loss: Lãi lỗ thực tế
• OTE/MVO & P/L: Tổng lãi lỗ dự kiến và thực tế
• Previous Day Balance: Số dư tài khoản tại cuối phiên giao dịch trước
• Net Liquidity Value | Total Purchasing Power: Giá trị thanh khoản ròng
• Total Margins Value: Tổng ký quỹ yêu cầu

662 thoughts on “Hướng Dẫn Giao Dịch Hàng Hóa Bằng CQG

 1. zoritoler imol says:

  I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 2. belanto says:

  Nonetheless, the program works fine. All you have to do is choose one of the mentioned browsers from the drop-down menu and press the OK button.
  What’s more, once the reset is completed, you can go through the warning that was displayed at the beginning and select any of the options available if you so wish. If you don’t want to receive this message again, simply check the option “Never show this message again” (see Control panel https://infosase.weebly.com

  6add127376 belanto

 3. portdeia says:

  While is it lacks some bells and whistles as some of the aforementioned programs, the less surprising you expect is the better.The statements in this section merely provide background information related to the present disclosure and may not constitute prior art.
  There are three major components that make up an integrated circuit (IC) die, namely circuitry, die contact, and die seal. The circuitry is the collection of components that performs the specific function of the IC die. The die contact typically provides the electrical power connection https://sostrategic.com.au/?URL=https://cardpepeli.weebly.com

  6add127376 portdeia

 4. malmak says:

  Accompanied by a vital playback module, the tool offers complete transposability.

  WinMidi is a multi-platform MIDI sequencer that fully integrates with MIDI-enabled sound modules and sequencers. The main features of WinMidi are:
  1) Sequencer
  Convert the audio sequencer keyboard into MIDI performance input that can be connected to your sound module or sequencer. Built-in audio and MIDI cross-connection/clipping fader. MIDI performance input https://isactuto.weebly.com

  6add127376 malmak

 5. reypars says:

  Thanks to the ability to save the results to keyboard shortcuts, the user experience is very smooth.

  In case an app is not finding an exact match for the search query, it generates a list of found applications. From that results list, it lets you quickly access the selected app.

  The app was not found in the store. 🙁

  Search results

  When an app is not found, Smart StatMat creates a grid of dedicated windows with options for the search. Find https://kebeacocwa.weebly.com

  6add127376 reypars

 6. denidang says:

  Once you have installed the application and from the menu bar just choose the option to convert image to HTMLTo link to the entire object, paste this link in email, IM or documentTo embed the entire object, paste this HTML in websiteTo link to this page, paste this link in email, IM or documentTo embed this page, paste this HTML in website

  14-35
  STATE OF IOWA
  HIGHWAY
  DEPARTMENT
  DECISION OF THE FEDERAL https://downvelkaedis.weebly.com

  6add127376 denidang

 7. ferpat says:

  With so many benefits and no issues, Advanced PDF Repair deserves a place in your Favourites folder.
  1 comments

  You’re connected as

  Connected to CoSmashWiki as

  Connecting through

  Congratulations! You have successfully subscribed to our wiki. You will receive an email confirmation shortly. Additionally, if you would like to start editing pages, or add more users to a wiki, please see the following article:

  Login to CoSmashWiki https://maps.google.com.ph/url?sa=t&url=https://plemfindwobi.weebly.com

  6add127376 ferpat

 8. pescass says:

  With iMeetingX you can
  * organize your meetings, tasks and notes into a versatile project management app
  * sync it with other iMeetingX customers and with a wide variety of GTD and project management tools
  * keep notes, tasks and attendee lists on your Mac and Windows PCs
  * set up automated alerts for meetings and eventsSwimming at the 2008 Summer Olympics

  The swimming competitions at the 2008 Summer Olympics in Beijing were held between 12 and 21 August, https://apitphybo.weebly.com

  6add127376 pescass

 9. quanev says:

  In addition, we found a couple of bugs, and we strongly advise you to find a better option.
  Summary
  Eahoosoft Free CD Ripper is a small tool that helps you rip audio CDs and convert them to various formats at ease. The main plus points of this program are its intuitive interface and the various conversion settings that are available. Some limitations should be mentioned, such as lack of support for advanced features and the need for patches for the Windows operating system. On the whole, http://www.103.kz/iframe/?id=10357093&ref=http://zona-slotingaming.blogspot.com&url=https://esfletenthel.weebly.com

  6add127376 quanev

 10. randade says:

  Custom Search

  January 2020

  January 3The 10th annual C’t’un’de Ch’teau at Riverbend Inn & Winery features a one-week series of exciting and celebratory wine- and food-pairing dinners from Wednesday, January 22 through Sunday, January 26. Featured at the inn are legendary Chef Marché “Mars” Harrison, the 2015–2018 Riverbend Inn & Winery chef-of-the https://ledtononla.weebly.com

  6add127376 randade

 11. bifwil says:

  It is a free software.
  Cute Context Menu changes lives!

  Free bonus:

  The installer will add a special context menu button and scripts to the registry for you.
  This allows you to use the Cute Menubar as context menu on any icon or file.

  Here’s a great and easy utility for Windows PCs that allows you to easily manage the Media Playlists, Music, Videos and Pictures into nice categorized folders. The program allows you to quickly organize your https://maps.google.co.id/url?sa=t&url=https://flumirilep.weebly.com

  6add127376 bifwil

 12. cayhill says:

  It is pre-compiled, which means that its executable file doesn’t include any kind of original WinClada project source code. It merely replaces the original program with a winClada-branded one that shares most of the files with it, such as the palette and macros, but preserves their functions as well. That way, you can drop all of the original source code files into the portable drive and continue working with the project from there. Any changes you make with ASADO automatically http://4.glawandius.com/index/s1?diff=0&source=og&campaign=20818&content=&clickid=g53e76k3379lcrcw&aurl=https://highflorical.weebly.com

  6add127376 cayhill

 13. gerederm says:

  Overall, we can say that the application is easy to navigate and that it is overall responsive. In addition to that, mastering the encoder options while also making the rounds of the settings panel is a breeze.
  If you take a look at the Cheat Code section, you will be able to find more you can do with the program, so make sure to check it out.Erratum {#Sec1}
  =======

  In our article \[[@CR1 http://siamcafe.net/board/go/go.php?https://refpesymsa.weebly.com

  6add127376 gerederm

 14. cadson says:

  ■ local network for testing
  What is “tiling arrays”?
  Tiling arrays are arrays where each position on the array contains all its own probe.
  In addition, tiling arrays contain a number of positions/probes that have no corresponding gene on the array.
  Tiling arrays allow cheaper high-density microarrays, since the concept of probe redundancy is abolished and shorter target sequences may be used. These shorter sequences avoid noisy signal regions.
  Basic usage
  1 http://www.parkmate.com.au/?URL=https://tachasarwebc.weebly.com

  6add127376 cadson

 15. antacel says:

  Moreover, it is compatible with Microsoft’s Windows system, while being updated constantly.
  Save your time and efforts by rapidly performing conversions on hundreds of TIFFs per day.
  Unparalleled results are guaranteed once you give this utility a try.
  Where to Download the Latest Version of Mgosoft TIFF To PDF Converter
  Take a close look at Download Mgosoft TIFF To PDF Converter From our website below that provides you the direct download link for this latest version of https://theeaspininbio.weebly.com

  6add127376 antacel

 16. loualm says:

  That is a screen resolution that isn’t the real screen resolution of the GIF image. Look at the EXIF information embedded in the image if you are unsure.
  The Only Solution is to re-save the image at the actual screen resolution and then to use Gif Fixer or use any other GIF cleanup tool to fix the frame size issue.
  Note: If the problem doesn’t show on your image but on your friends who receives email, Then your friend may be sending email attachments as GIF https://www.p3charity.org/acceptcookies.php?return_url=https://queteheasi.weebly.com

  6add127376 loualm

 17. Pingback: bahis siteleri