Lịch nghỉ giao dịch

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Căn. cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV). Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam xin thông báo đến Quý thành viên và Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch cho những sản phẩm hàng hóa đang giao dịch tại MXV như sau: