VUI LÒNG NHẬP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

    Hình chụp CMND mặt trước:

    Hình chụp CMND mặt sau: