Mức ký quỹ và thời gian giao dịch hàng hóa tiêu chuẩn

Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại sở giao dịch hàng hoá Việt Nam.

  • Để tham gia vào thị trường đầu tư hàng hóa bạn cần phải chuẩn bị một số vốn để đầu tư, Cụ thể vốn ở đây sẽ tương đương với các mức ký quỹ hàng hóa tùy theo mức độ đầu tư của bạn mà mức kỹ quỹ bạn sử dụng khác nhau.

Vậy ký quỹ là tiền đầu tư hay là tiền để bảo lãnh.

Chúng tôi xin trả lời các câu hỏi của bạn như sau :

Tiền vốn ký quỹ chính là số tiền bạn tham gia thị trường đầu tư với mức tối đa của số tiền đó. Khi bạn nạp tiền ký quỹ chúng tôi sẽ cập nhập số tiền có trong ví đầu tư của bạn vào phần mềm giao dịch của sở giao dịch hàng hóa việt nam MXV để bạn có thể tham gia đầu tư mua bán hàng hóa.

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM (Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 5/8/2020)

STTTên hàng hóaMã giao dịchNhóm hàng hóaSở giao dịch nước ngoài liên thôngMức ký quỹ ban đầu / Hợp đồng
1NgôZCENông sảnCBOT935USD
2Ngô miniXCNông sảnCBOT187USD
3Đậu tươngZSENông sảnCBOT1,650USD
4Đậu tương miniXBNông sảnCBOT330USD
5Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT770USD
6Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT1,100USD
7Lúa mỳZWANông sảnCBOT1,375USD
8Lúa mỳ miniXWNông sảnCBOT275USD
9Cà phê RobustaLRCNguyên liệu Công nghiệpICE EU858VND
10Cà phê ArabicaKCENguyên liệu Công nghiệpICE US4,455USD
11CacaoCCENguyên liệu Công nghiệpICE US2,090USD
12ĐườngSBENguyên liệu Công nghiệpICE US1,047USD
13Bông sợiCTENguyên liệu Công nghiệpICE US2,915USD
14Cao su RSS3TRUNguyên liệu Công nghiệpTOCOM46,500JPY
15Cao su TSR20ZFTNguyên liệu Công nghiệpSGX605USD
16Bạch kimPLEKim loạiNYMEX4,400USD
17BạcSIEKim loạiCOMEX11,000USD
18ĐồngCPEKim loạiCOMEX3,190USD
19Quặng sắtFEFKim loạiSGX1,210USD
20Dầu thô BrentQONăng lượngICE EU8,250USD
21Dầu thô WTICLENăng lượngNYMEX6,820USD
22Khí tự nhiênNGENăng lượngNYMEX2,530USD
23Dầu ít lưu huỳnhQPNăng lượngICE EU3,674USD
24Xăng pha chế RBOBRBENăng lượngNYMEX8,965USD
25Dầu WTI miniNQMNăng lượngNYMEX3,410USD

Ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ/TGĐ-MXV ngày 4 tháng 08 năm 2020

Ký quỹ giao dịch hàng hóa là gì? vì sao phải ký quỹ ?

Ví dụ: Để giao dịch 1 Lot Café Robusta giao trong tháng 6 với mức ký quỹ ban đầu là 28 triệu đồng/ Lot thì khách hàng pháp nhân nộp tiền ký quỹ ban đầu là 28 triệu đồng. Còn đối với khách hàng là cá nhân thì nộp 120%x28 triệu= 33,6 triệu đồng/ lot

– Mức ký quỹ duy trì=80% Tổng mức ký quỹ ban đầu

Vi phạm mức ký quỹ này, tài khoản giao dịch của khách hàng phải thực hiện bổ sung ký quỹ về mức ký quỹ ban đầu yêu cầu. Nếu tài khoản khách hàng giao dịch vi phạm mức ký quỹ này 03 ngày giao dịch liên tiếp, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam sẽ tất toán toàn bộ hoặc một phần vị thế mở của tài khoản khách hàng giao dịch vào ngày giao dịch tiếp theo để đảm bảo an toàn ký quỹ.

– Mức hủy các lệnh chờ khớp = 70% tổng mức ký quỹ ban đầu

Vi phạm mức này MXV sẽ hủy toàn bộ lệnh đang chờ khớp của tài khoản khách hàng giao dịch đang có trên sổ lệnh giao dịch.

– Mức tất toán vị thế bắt buộc = 30% tổng mức ký quỹ ban đầu

Vi phạm mức này MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế mở của tài khoản khách hàng giao dịch để đảm bảo an toàn ký quỹ.

Đơn vị giao dịch của lệnh giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn là 01 hợp đồng ( 01 Lot)

Hạn mức khối lượng đặt lệnh giao dịch cả với khách hàng là cá nhân và khách hàng pháp nhân

Tối thiểu 1 Lot/lệnh

Tối đa 10 Lot/ lệnh

Mức ký quỹ cho tường đối tượng khách hàng như sau :

Đối với khách hàng là nhà đầu tư cá nhân, mức ký quỹ ban đầu áp dụng bằng 120% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.
Đối với khách hàng là nhà đầu tư tổ chức, mức ký quỹ ban đầu áp dụng bằng 100% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.

  • Số tiền ký quỹ bằng USD khi vào bảng giá giao dịch của Sở giao dịch hàng hóa sẽ được quy đổi ra tiền VND theo tỷ giá ngân hàng.

Các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam theo phương thức khớp lệnh liên tục, là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán hàng hóa ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Thời gian giao dịch các loại hàng hóa.

Mỗi loại hàng hóa có thời gian giao dịch trên thị trường khác nhau cụ thể như đóng mở phiên , Bởi vì mỗi loại hàng hóa phái sinh đều tương ứng với các sàn giao dịch quốc tế được hỗ trợ.

Thời gian giao dịch các loại hàng hóa 1.

Thời gian giao dịch các loại hàng hóa 2.