Xu hướng Hàng hóa – Ngày 16/01

ĐẬU TƯƠNG 03/2020

Phiên ngày 15/01/2020, đậu tương giảm giá mạnh từ mức 944 xuống mức 928, tương ứng với mức giảm 1.44%.

Xét theo đồ thị 4H, phiên 15/01 đã break mẫu hình tam giác, mẫu nến thể hiện xu hướng giảm sẽ còn tiếp tục duy trì trong các phiên giao dịch tiếp theo. Chúng ta nên canh sell giá tốt cho sản phẩm này khi giá hồi lại.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 938
 • Hỗ trợ: 916

DẦU ĐẬU TƯƠNG 03/2020

Phiên ngày 15/01/2020, dầu đậu đầu phiên giảm giá rất mạnh từ vùng giá 34.15 xuống mức 33.30, thể hiện xu hướng giảm vẫn còn tiếp tục.

Theo đồ thị 4H, phiên 15/01 đã break hỗ trợ 33.50, vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 32.50, chúng ta nên canh sell giá tốt cho sản phẩm này.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự: 34.40
 • Hỗ trợ: 32.50

KHÔ ĐẬU TƯƠNG 03/2020

Phiên ngày 15/01/2020, khô đậu giảm mạnh theo dầu đậu và đậu tương xuống mức 299.x.

Theo đồ thị 4H, phiên 15/01 giảm mạnh nhưng vẫn chưa break support mạnh vùng 299.x, hiện tại giá đang giao dịch tại vùng support này. Chúng ta quan sát thêm phản ứng giá tại vùng 298 – 299.x để giao dịch sau, nếu không break được vùng support này, có thể xem xét MUA cho sản phẩm này.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 308; 313
 • Hỗ trợ: 299.x

LÚA MÌ 03/2020

Phiên ngày 15/01/2020, lùa mì tăng mạnh lên vùng 579 và điều chỉnh về mức 570, vẫn chưa vượt được kháng cự vùng 570 – 573.

Theo đồ thị 4H giá đang nằm trong vùng kháng cự rất mạnh 567 – 573, phiên 15/01 tăng giá mạnh nhưng vẫn chưa break được vùng kháng cự này, cộng với mẫu nến thể hiện đã tăng đã giảm, chúng ta nên canh sell giá tốt cho sản phẩm này tại vùng 575, hoặc chờ giá break vùng 566 để vào lệnh.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 580
 • Hỗ trợ: 566, 547

NGÔ 03/2020

Phiên ngày 15/01/2020, ngô điều chỉnh sau khi chạm kháng cự 390, xuống mức 386.

Theo đồ 4H, ngô hiện đang giao dịch tại vùng giá hỗ trợ 385, vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ tại vùng giá 382, vùng hỗ trợ 382 này theo đồ thị 4H đã hình thành mẫu nến bullish engulfing cực mạnh, chúng ta nên canh buy giá tốt khi mức giá có thể về tới vùng hỗ trợ 382 này.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự : 392
 • Hỗ trợ: 376, 382

ĐƯỜNG 03/2020

Phiên ngày 15/01/2020, đường tiếp tục tăng giá rất mạnh 1.4% lên mức 14.52.

Theo đồ thị ngày, phiên 15/01 giá tăng mạnh và vẫn chưa vượt được vùng kháng cự 14.60, đồ thị ngày thể hiện đà tăng vẫn chưa giảm, giá có thể tích lũy và tiếp tục đi lên, chúng ta nên chờ giá break kháng cự 14.60 để giao dịch.

Các mức kháng cự, hỗ trợ cần chú ý:

 • Kháng cự: 14.60
 • Hỗ trợ: 13.80, 14.20

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

Để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể hơn quý khách vui lòng liên hệ Quách Huy: