Phân tích kỹ thuật Bắp ngày 22/8

Phân tích kỹ thuật

bắp đang tạo xu hướng đảo chiều, chốt nến ngày hôm qua đã cho thấy rõ việc xu hướng tăng lại NĐT có thể xem xét buy cho kỳ hạn tháng 12

Điểm vào lệnh quanh vùng 371-372.5

Cutloss ở vùng 366

TP vùng 394

Phân tích kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo NĐT có thể tìm thêm nhiều nguồn để nâng cao xác xuất