Phân tích kỹ thuật dầu đậu tương 28/10

Dầu đậu xu hướng chính vẫn là tăng. tuy nhiên dưới áp lực điều chỉnh của đậu tương dầu có khả năng điều chỉnh rất cao Nhà đâu tư có thể canh mua vùng 30.80-30.70 Cutloss 30.50 Target profit 32.08

Để được hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ Quốc Phạm, sđt: 0379051764