SỰ BÙNG NỔ CỦA HÀNG HÓA PHÁI SINH TRÊN THẾ GIỚI

sự bùng nổ của hàng hóa phái sinh

#image_1472322897 {
width: 100%;
}

Biểu đồ trên thể hiện số lượng hợp đồng được giao dich của các nhóm hàng hóa nông sản, năng lượng, kim loại thường, kim loại quý từ năm 2006 đến 2015.

Ta thấy:

Cả 4 nhóm hàng hóa đều có số lượng hợp đồng tăng mạnh:

 • Nông sản tăng từ 0,35 tỷ hợp đồng lên 1,5 tỷ hợp đồng.
 • Năng lượng tăng từ 0,7 tỷ hợp đồng lên 2,7 tỷ hợp đồng.
 • Kim loại thường tăng từ 0,75 tỷ hợp đồng lên 4,7 tỷ hợp đồng.
 • Kim loại quý tăng từ 0,8 tỷ hợp đồng lên 4,6 tỷ hợp đồng.

Và sự tăng trưởng này không hề dừng lại mà tăng không ngừng cho đến nay. Điều đó đủ cho thấy triển vọng phát triển của thị trường hàng hóa là rất lớn.

BẢN ĐỒ CÁC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TRÊN THẾ GIỚI

các sở giao dịch hàng hóa thế giới

#image_1766230302 {
width: 100%;
}

#section_2071801127 {
padding-top: 30px;
padding-bottom: 30px;
}

 

SỞ

VIẾT TẮT

ĐỊA ĐIỂM

LOẠI HÀNG HÓA

Chicago Board of Trade 

(CME Group)

CBOT

Chicago, United States

Nông sản, Ethanol, Kim loại

Chicago Mercantile Exchange 

(CME Group)

CME

Chicago, United States

Thịt, Tiền tệ, chỉ số vốn chủ sở hữu, lãi suất tương lai

 

Intercontinental Exchange US

ICE US

Atlanta, United States

Năng lượng, Khí thải, Nông nghiệp, Nhiên liệu sinh học

New York Mercantile Exchange (CME Group)

NYMEX

New York, United States

Năng lượng, kim loại quý, kim loại công nghiệp

ICE Europe

ICE EU

 

Năng lượng, Khí thải, Nông nghiệp, Nhiên liệu sinh học

Mercantile Exchange of Vietnam

MXV

Hanoi, Vietnam

Nông sản, Kim loại, nguyên liệu công nghiệp, năng lượng

Tokyo Commodity Exchange

TOCOM

Tokyo, Japan

Năng lượng, Kim loại quý, nguyên liệu công nghiệp, Nông nghiệp

Singapore Exchange

SGX

Singapore

Kim loại, nguyên liệu công nghiệp

#section_411404122 {
padding-top: 30px;
padding-bottom: 30px;
background-color: rgb(40, 40, 40);
}

Vậy là anh/chị đã hoàn thành bài A4: Sự bùng nổ của thị trường hàng hóa trên thế giới, trong bộ tài liệu 26 bài: Hướng dẫn đầu tư hàng hóa phái sinh A-Z.


BÀI TIẾP THEO – A5: CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Nội dung 26 bài

GIỚI THIỆU

Lời giới thiệu Bộ tài liệu hướng dẫn giao dịch hàng hóa phái sinh A-Z

A. Tư duy đầu tư

  1. Tại sao phải đầu tư?
  2. Đặc điểm của thị trường HHPS
  3. So sánh các thị trường tài chính ở Việt Nam
  4. Sự bùng nổ của giao dịch hàng hóa trên thế giới
  5. Những ai tham gia thị trường hàng hóa ?
B. Các khái niệm trong thị trường HHPS

  1. Hợp đồng kỳ hạn là gì?
  2. Ý nghĩa của thị trường HHPS
  3. Các nhóm hàng hóa và đặc tả hợp đồng
  4. Giao dịch 2 chiều là gì ?
  5. Các khái niệm và cách tính toán ký quỹ – giao dịch
  6. Đáo hạn hợp đồng là gì?
C. Quản lý vốn

  1. Cần bao nhiêu tiền để giao dịch?
  2. Nguyên tắc vàng: LUÔN ĐẶT CHẶN LỖ
  3. Tỷ lệ R:R và 5 bước vào lệnh
  4. Tổng hợp các nguyên tắc quản lý vốn
D. Hướng dẫn giao dịch

  1. Các loại lệnh
  2. Cách sử dụng CQG
  3. Cách sử dụng Vision Commodities
E. Quy trình đầu tư

  1. Thủ tục giao dịch hàng hóa qua Gia Cát Lợi
  2. Các dịch vụ hỗ trợ chỉ Gia Cát Lợi mới có
Phân tích thị trường

  1. Phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật
  2. Nến nhật là gì? Các loại nến quan trọng
  3. Xu hướng
  4. Hỗ trợ – Kháng cự
  5. Thiết lập hệ thống giao dịch
Lời kết

Nhắn nhủ các nhà đầu tư trước khi bước chân vào thị trường thực tế

#section_1785799717 {
padding-top: 30px;
padding-bottom: 30px;
background-color: #fbc20d;
}

Print Friendly, PDF & Email