Thông Báo Áp Dụng Tỷ Giá Nguyên Tệ Giao Dịch Hàng Hóa Kể Từ Ngày 08/06/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc áp dụng thay đổi các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với MXV.

Quý Khách hàng lưu ý:

• Tỷ giá mua và tỷ giá bán mới được áp dụng từ phiên ngày Quyết định này được ký kết;

• Tỷ giá quy đổi mới được áp dụng từ phiên sau ngày Quyết định này được ký kết.

Thông tin chi tiết quyết định: 


CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI CHI NHÁNH GÒ VẤP

Địa chỉ: 114/54 Đường Tô Ngọc Vân, Phường 15, Gò Vấp, TP.HCM

Website: https://hanghoaphaisinh.vn/

Hotline: 0933.907.909