Thông báo chuyển tự động tài khoản VC sang CQG với khách hàng đang giao dịch

Kính gửi Quý khách hàng

Nhằm giúp việc giao dịch thêm dễ dàng, Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý khách hàng về việc chuyển đổi tự động tài khoản VC sang CQG đối với khách hàng có tài khoản và đang thực hiện giao dịch. Đối với khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch thì vẫn giữ tài khoản VC. 

Trân trọng.

 

Print Friendly, PDF & Email