Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Các Sản Phẩm Trên Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV). Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam xin thông báo tới quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch cho các sản phẩm hàng hóa đang giao dịch tại MXV như sau:

Để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể hơn quý khách vui lòng liên hệ Quách Huy: