Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 07-09-2020

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo đến Quý Thành viên lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng ngày 07/09/2020

Xem chi tiết tại file đính kèm: TB vv Nghỉ giao dich các san pham_ngày 31.08.2020

Print Friendly, PDF & Email