Thông báo – Thời hạn tất toán hợp đồng tháng 11

Kính gửi: Quý Thành viên, 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 NQMX20 Dầu WTI Mini 11/2020 15/10/2020 Trước 02:00 ngày 14/10/2020
2 CLEX20 Dầu WTI 11/2020 16/10/2020 Trước 02:00 ngày 15/10/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Thông báo – Thời hạn tất toán hợp đồng tháng 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *